Portfolio

主要事業実績

水中コアサンプラーの一覧

1/88件中

施工場所 工事名
2003 香港
  • 水中コアサンプラー
海底電源ケーブル敷設 事前コアサンプリング調査工事